Spárování panelových stěn

Spárování dilatačních spár panelových budov a jejich obvodových pláštů. Tmelení vnějších a vnitřních spár u stěnových a stropních konstrukcí, tmelení spojovacích spár mezi betonem a kovovými rámy, schodištěm a zdivem. Používáme systém DEN BRAVEN-ST-1, ST-5 ,PE-provazce.