Lokální oprava fasády horolezeckou technikou - ZŠ Perunova 6, Praha

Lokální oprava fasády horolezeckou technikou- ZŠ Perunova 6, Praha